Navigace

Obsah

Obec Hrabyně

Hrabyně se podle klimatologického atlasu nachází v oblasti mírně teplé a vlhké s mírnou zimou. Roční průměr teploty činí okolo 7 stupňů C. Rovněž srážky jsou dosti vysoké a činí okolo 800 mm, z toho ve vegetačním období průměrně okolo 500 mm. Sněhová pokrývka setrvává v průměru 80 dní v roce a průměr výšky sněhové pokrývky činí 30 cm. Je to oblast vhodná pro pěstování obilnin méně náročných na teplo a pro brambory a také pro pěstování lnu, kterého se v dřívějších dobách pěstovalo hodně.

Kontakt

Adresa
Obec Hrabyně
Hrabyně 70
747 63

Spojení

Tel./fax: 553 775 127
E-mail: hrabyne@hrabyne.cz   

Úřední hodiny

Po 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
St 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00

 

   Oznamujeme občanům,

že v sobotu 21. října 2017 proběhne očkování psů v ordinaci MVDr. Lucie Bialkové, Hrabyně č.p.85, v době od 10,00 do 11,00 hodin.

 

V Josefovicích proběhne očkování u klubovny od 9,00 do 9,30 hodin, ve stejný den.             

          

                                         

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad - tel. 553 775 127 a ve dnech voleb okrskovou volební komisi - tel. 723 050 706 (okrsek č. 1 - jídelna ZŠ Hrabyně), tel. 721 427 558 (okrsek č. 2 - čítárna CSS Hrabyně) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Vážení občané!

Faktura od firmy Marius Pedersen a. s., která je vám v dnešních dnech doručována poštou, je úhradou za pronájem svozových nádob na komunální odpad, kterou si od letošního roku 2017 zajišťuje firma Marius Pedersen a. s. sama. 

Obci Hrabyně jste hradili poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (540 Kč na osobu a kalendářní rok).

 

Aktuálně