#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

covid K R I Z O V É
T E L E F O N N Í   Č Í S L O
6 0 6   5 7 2   7 4 9

 

BEZPEČNÉ OPAVSKO

V případě ohrožení života, zdraví, majetku nebo přírody se můžete obrátit o pomoc na bezplatné telefonní linky tísňového volání. V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:

  • 150 - Hasičský záchranný sbor ČR
  • 155 - Zdravotnická záchranná služba
  • 158 - Policie ČR
  • 156 - Obecní (městská) policie
  • 112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání

Přístup k těmto telefonním číslům je zcela bezplatný z pevných telefonních linek, mobilních telefonů.

Ochrana obyvatelstva na webu HZS ČR