#
#
#
#

Navigace

Obsah

Knihovna v obci Hrabyně

Půjčovní doba pondělí 15.00 - 18.00 hod.

 

Obecní knihovna v Hrabyni je knihovnou obsluhovanou. Dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb je MěK Hradec nad Moravicí knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí.  S obecní knihovnou Hrabyně spolupracuje a formou služeb jí zprostředkovává jednotlivé regionální činnosti (metodická, poradenská i vzdělávací činnost, zpracování statistiky, pomoc při revizi knihovního fondu a další činnosti, vymezené smlouvou). Knihovna je evidována v databázi knihoven Ministerstva kultury  pod registračním číslem 4161.

Knihovna je umístěna v budově hasičské zbrojnice č.p. 1 v prvním nadzemním podlaží. Není bezbariérová.  V knihovně není zaveden veřejně přístupný internet. Obec Hrabyně je zapojena v rámci integrovaného Informačního systému Mikroregionu Matice Slezská s umístěním v budově Obecního úřadu (informační místo) č. p. 70.

 

Kontakt: p. Marcela Kleinová
Tel.: 553 775 198
E-mail: hrabyne@hrabyne.cz

 

 

logo

Odkazy: