#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Obecní úřad Hrabyně

 

Sídlo: Obec Hrabyně, Hrabyně 70, 747 63
Spojení: tel:  553 775 127  
  e-mail: hrabyne@hrabyne.cz  
IDDS: zidbd38
IČ: 00300136  
DIČ: CZ00300136  
www: www.hrabyne.cz  
   
Číslo účtu: 5228821/0100       
   
Starosta:

Aleš Chromý

starosta@hrabyne.cz
Místostarosta: Ing. Michal Ország mistostarosta@hrabyne.cz
   
Úřední hodiny: pondělí: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
středa:   8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
   
Volba: Telefon: Vyřizuje:
Ústředna 553 775 127  
1 553 775 927 Renáta Tesařová
  matrika@hrabyne.cz

matrika, evidence obyvatel, CzechPoint 
ohlašovna trvalého pobytu, ověřování,
další agendy vnitřních věcí, veřejné opatrovnictví,
sociální věci, pohřebnictví, životní prostředí 

2 558 433 318 Bc. Martina Suchánková
  suchankova@hrabyne.cz
agenda samosprávy,
majetkoprávní záležitosti, ověřování,
silniční správní úřad, veřejné zakázky,
veřejné opatrovnictví, pohřebnictví
3 553 775 926 Ing. Martina Wolfová
  ucetni@hrabyne.cz
účetnictví, rozpočet, daně,
další ekonomické agendy, 
evidence majetku
4 596 412 619 Klára Mučková
  hrabyne@hrabyne.cz
podatelna, pokladna
5 553 775 925 Aleš Chromý
starosta obce