#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HRABYNĚ - SMOLKOV

Myslivci v Hrabyni působí v rámci Mysliveckého sdružení Hrabyně – Smolkov, které obhospodařuje 1000 ha honební plochy na katastru obce Hrabyně a Háj ve Slezsku – Smolkov. Ze současné výměry tvoří honitbu převážně lesní bukové porosty s menšími ostrůvky smrkových mlazin (600 ha) protkaný loukami a intenzivně obhospodařovanými polními kulturami cca (400ha). Samotný revír se rozkládá od řeky Opavice v údolí až po vrchní partie v Hrabyni sousedící s honitbami na katastrech obcí Budišovice, Velká Polom a Horní Lhota.

Myslivecké sdružení Hrabyně-Smolkov má v současné době 22 řádných členů z Hrabyně, Háje a Smolkova. Sdružení zastupuje zvolený výbor v čele s předsedou sdružení Petrem Jordánem, mysliveckým hospodářem Václavem Kláskem, místopředsedou Jan Stuchlíkem, jednatelem Danou Hrubou, a finančním hospodářem Pavlem Urbaníkem.

Mnoho lidí má v dnešní době velice zkreslený pohled na činnost myslivců a myslivost samotnou. Proto, aby myslivci mohli svůj koníček provozovat, musí být myslivci svědomití a řádní hospodáři. Pečlivě se zvěří jím svěřenou myslivecky hospodaří a nebýt pořádání kulturních akcí pro veřejnost, těžko by si dovolili provozovat tak finančně náročného koníčka.   

 

Hon 2007

Ač se to lidem nezdá, myslivci vykonávají ve svém volném čase spoustu činností, o kterých nikde nemluví, protože to berou za slušnost a samozřejmost. Každým rokem uklízí odpadky, vysekávají cestičky, sázejí stromky, staví myslivecká zařízení, nakupují na své náklady krmivo pro zvěř, které pak od podzimu do jara vkládají zvěři do krmelců na přilepšenou v době nouze a v době sněhové pokrývky pak zakládají do krmelců seno. 

Myslivci vždy počátkem roku pořádali v Hrabyni myslivecký ples a pro hosty plesu byly připraveny speciality myslivecké kuchyně a přirozeně tombola, která nikdy nemůže zapřít, že jsme i lovci. Pro někoho výhra zajíce či kačeny v tombole bývá neobvyklá, přesto věříme, že udělá radost. Jsme velice rádi, že se lidé přijdou pobavit na náš ples, za což děkujeme a budeme se snažit zachovat si Vaši přízeň. Občané můžou počítat s tím, že počátkem roku 2012, tradiční ples myslivců v Hrabyni opět bude.

V měsíci červnu myslivci na lovecké chatě v Josefovicích pořádají pro děti ze Základní školy v Hrabyni a dětský den. Pro děti jsou vždy připraveny hry, které měly dětem otevřít krásy i taje přírody a na závěr si mohly vyzkoušet i střelbu ze vzduchovek. U příležitosti dne země pořádají myslivci naučné dopoledne s výkladem pro děti ze ZŠ Háj ve Slezsku. Pořádání mysliveckého dětského dne a pravidelná snaha osvětové práce s naší mládeží nám dává naději, že v našem působení budeme mít nové pokračovatele, kteří budou mít naši přírodu stejně tak rádi jako my a jsme rádi, že můžeme dětem touto cestou přiblížit českou myslivost a život v naší krásné přírodě.

V letních měsících červenci a srpnu pořádají pro veřejnost zvěřinové myslivecké hody. Občerstvení je vždy připraveno, zvěřinové specialitky, dobré pivko, kolo štěstí a pro děti program s ukázkou dravců a myslivecké kynologie. 

Brigáda

S nadcházejícím podzimem začíná období přikrmování zvěře a od počátku měsíce října zpravidla v neděli zakrmují myslivci ve svých krmelcích srnčí zvěř. V poslední době se střídají zimy silné a slabé, nelze dopředu odhadnout, jak silná zima nakonec bude, a tak je pro zvěř vždy nejlepší přikrmovat již z podzimu. Po ranní obchůzce krmelců se pak myslivci schází na myslivecké chatě v Josefovicích, kde si můžou sdělit své postřehy, zážitky a v přátelské atmosféře probrat věci jak z myslivosti, tak běžného života. Před polednem se pak v dobré a družné náladě rozchází k domovům, s elánem do nového týdne, s přáním lovu zdar a za týden nashledanou. O chatu v Josefovivích, ač není majetkem myslivců (je v pronájmu LČR s.p.), se myslivci řádně starají. V roce 2006 jsme opravili celou střechu a v roce minulém jsme provedli úpravy interiéru, abychom v letních měsících mohli na chatě pořádat i členské schůze.

S přicházejícím podzimem začíná i hlavní lovecká sezóna. Naši myslivci mohou lovit především zvěř srnčí, černou a škodnou. Lov jim je zaslouženou odměnou za vykonanou práci, této příležitosti si náležitě váží a při lovu ctí myslivecké tradice a zvyky. Zvěř drobnou loví jen na společných lovech. Velké výřady z dob našich dědů jsou už dávno minulostí. Zajíců a bažantů vlivem změn v krajině a především díky modernímu zemědělství a chemizaci ubylo tolik, že jsou stavy této zvěře nízké. V minulosti jsme se pokoušeli vypouštět odchované bažanty a do budoucnosti zvažujeme možnost vypouštění zajíce polního pro zlepšení vitality a zdravotního stavu populace.

I když jsou tyto snahy finančně náročné, je naší přirozenou povinností snažit se tímto způsobem o zlepšení, abychom do budoucna zachovali přirozené stavy volně žijící zvěře. Žijeme v příměstské oblasti, kde je les i místem rekreace, v zimě běžkaři, v létě cyklisti a houbaři. To je v pořádku, pokud se lidé v lese umí chovat, dbají určitých zásad pohybu po cestách a zbytečně nenarušují klid lesa. Je nám upřímně líto, když některým lidem vztah k přírodě nic neříká a ničí naši přírodu bandy terénních motorek. A tak místo toho, abychom vídávali  zajíce, lesem se prohání skupiny motorkářů, kteří bez jakéhokoliv studu ničí majetky soukromníků i státu. Za škody v podobě poježděných polí a luk, poničených kořenových náběhů stromů, uhnané zvěře nenesou ani finanční odpovědnost. Tento zvrhlý způsob zábavy, kdy si motorkáři pletou les se závodním motodromem je bohužel problémem i jiných lokalit u nás

Produkční a intenzivní zemědělská výroba poslední dobou přinesla enormní nárůst stavů černé zvěře. Střídání plodin jako je řepka, pšenice a kukuřice přináší této zvěři výrazně vyšší potravní nabídku a v době před sklizní také kvalitní kryt a tak se nelze divit tomu, že naše sdružení v roce 2010 zaznamenalo rekordní odlov černé zvěře v počtu 56 kusů, a podařilo se rovněž ulovit dva historicky nejtěžší kusy černé zvěře 174kg a 148kg.

V letošním roce budou myslivci pořádat jediný hon, který je v dnešní době spíše již společenskou událostí, příležitostí k pozvání hostů a kamarádů, kteří si společně dopřejí sobotní celodenní procházku naší překrásnou přírodou. Tak jak je tradičně slavnostní hon zahájen loveckými fanfárami, je také slavnostně ukončen, je vzdána pocta ulovené zvěři, myslivci odkládají své zbraně a zasedají na tzv. poslední leči. Na té zpravidla zasedá
i nejvyšší myslivecký soud, který po právu odsoudí provinilce z řad lovců proti myslivecké etice a zvykům, k spravedlivému a přiměřenému peněžitému postihu. A že je zábava to vždy veselá, nemůže nám mít nikdo za zlé, že na lovu zdar si vypijeme nějakou tu číši a dle starodávné tradice na památku patrona myslivců sv. Huberta levou rukou. Neboť jak sám Hubert pravil „připíjím levou, když pravou lovím“.

V měsíci listopadu budeme pořádat tradiční Kateřinskou zábavu. I v letošním roce budeme pořádat zábavu v sále Sokolovny ve Smolkově. Všechny, kteří mají rádi zábavu cechu mysliveckého, tímto srdečně zveme a budeme se těšit s pozdravem myslivosti zdar!!

 

Mgr. Petr Jordán