#
#
#
#
#
#

Obsah

Místní knihovna v Hrabyni

Půjčovní doba pondělí 15.00 - 18.00 hod.

 

Místní knihovna v Hrabyni je knihovnou obsluhovanou. Dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb je knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí MěK Hradec nad Moravicí.  S Místní knihovnou Hrabyně spolupracuje a formou služeb jí zprostředkovává jednotlivé regionální činnosti (metodická, poradenská i vzdělávací činnost, zpracování statistiky, pomoc při revizi knihovního fondu a další činnosti, vymezené smlouvou). Knihovna je evidována v databázi knihoven Ministerstva kultury  pod registračním číslem 4161.

Knihovna je umístěna v budově Hasičské zbrojnice č. p. 1 v prvním nadzemním podlaží. Není bezbariérová.  V knihovně není zaveden veřejně přístupný internet. 

 

Kontakt: p. Marcela Kleinová
Tel.: 608 504 701 pouze v půjčovní době
E-mail: hrabyne@hrabyne.cz

 

 

logo

Odkazy: