#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Projekty financované Moravskoslezským krajem

logo

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

 

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci v r. 2021

Oprava chodníku podél silnice III/4666 v Hrabyni

 

Rekonstrukce veřejného rozhlasu v obci Hrabyně