#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Volby do zastupitelstev obcí (23. a 24. září 2022)

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů 
Obecní úřad v Hrabyni - tel. 553 775 927 
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
pro okrsek č. 1 - tel. 731 456 176
 pro okrsek č. 2 - tel. 776 042 427 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

letak