#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zpět

Výzva občanům ÚZSVM - Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky. Zejména se jedná o ornou půdu a také o cesty, lesní pozemky či travní porosty. V seznamech lze nalézt také rodinné a bytové domy, chaty nebo garáže.

Většina zápisů tohoto druhu pramení ze situace před rokem 1989, kdy se katastr nemovitostí neudržoval řádně a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec. Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem, a tento majetek přejde na stát.

ÚZSVM ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dvakrát ročně zveřejňuje seznam těchto nedostatečně identifikovaných vlastníků, jehož aktuální verzi naleznete v této záložce. Zároveň zde najdete také odpovědi na nejčastější dotazy týkající se dohledávání nemovitostí s nejasnými vlastníky. Potřebné informace obsahuje také brožura Nedostatečně identifikovaní vlastníciv níž se dozvíte, jak si sami můžete ověřit, zda vám nebo vašim předkům nepatří nějaká nemovitost, o níž jste neměli doposud tušení. 

Výzva na internetových stránkách ÚZSVM

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - ÚP Ostrava

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků se stavem k 1. 8. 2022, k. ú. Hrabyně

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků se stavem k 1. 2. 2022, k. ú. Hrabyně

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků se stavem k 1. 8. 2021, k. ú. Hrabyně

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků se stavem k 1. 2. 2021, k. ú. Hrabyně

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků se stavem k 1. 8. 2020, k. ú. Hrabyně

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků se stavem k 1. 2. 2020, k. ú. Hrabyně

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků se stavem k 1. 8. 2019, k. ú. Hrabyně

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků se stavem k 1. 2. 2019, k. ú. Hrabyně

 

 

 

Vyvěšeno: 29. 8. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět