Navigace

Obsah

INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE POPLATKU

ÚŘEDNÍ HODINY:

PONDĚLÍ

8.00-12.00

13.00-17.00

STŘEDA

8.00-12.00

13.00-17.00

 

PRACOVNÍ DOBA:

PONDĚLÍ

8.00-12.00

13.00-17.00

ÚTERÝ

8.00-12.00

13.00-15.00

STŘEDA

8.00-12.00

13.00-17.00

ČTVRTEK

8.00-12.00

13.00-15.00

PÁTEK

8.00-12.00

13.00-15.00

 

Místní poplatek – Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 obce Hrabyně

Sazba poplatku pro rok 2016 činí 540,- Kč a je tvořena:

            A. z částky 47,- za kalendářní rok a

B.  z částky 493,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. července příslušného kalendářního roku. 

Platba poplatku (od února příslušného kalendářního roku)

  • hotově na pokladně OÚ Hrabyně
  • převodem na účet – č.ú. 5228821/0100, variabilní symbol 3722xxx (místo xxx uveďte č. p.)

 

Ohlašovací povinnost, osvobození a úlevy do třiceti dnů ode dne změny na OÚ Hrabyně.

 

Místní poplatek – Poplatek ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 obce Hrabyně

               Sazba poplatku pro rok 2016 za kalendářní rok činí:

1.       za prvního psa                                                      200,- Kč

2.       za druhého a každého dalšího psa téhož držitele     200,- Kč

 

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. září příslušného kalendářního roku.

Platba poplatku (od února příslušného kalendářního roku)

  • hotově na pokladně OÚ Hrabyně
  • převodem na účet – č.ú. 5228821/0100, variabilní symbol 1341xxx (místo xxx uveďte č. p.)

 

Ohlašovací povinnost, osvobození a úlevy do třiceti dnů ode dne změny na OÚ Hrabyně.