Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Hrabyně

2.

Důvod a způsob založení

Obec Hrabyně vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 15 členů

Zdeňka Jordánová - starostka
Aleš Chromý - místostarosta

Jana Engelmannová - účetní

Renáta Tesařová - matrika, ohlašovna

Dagmar Budirská - referent

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Hrabyně čp. 70
747 63 Hrabyně

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Hrabyně čp. 70
747 63 Hrabyně

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Hrabyně čp. 70
747 63 Hrabyně

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00  
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00  

4.4.

Telefonní čísla

 553 775 127

4.5.

Čísla faxu

 553 775 127

4.6.

Adresa internetové stránky

www.hrabyne.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

hrabyne@hrabyne.cz

4.8.

Další elektronické adresy

 

5.

Bankovní spojení

Komerční banka a.s. pobočka Opava
číslo účtu/kód banky: 5228821/0100

6.

00300136

7.

DIČ

CZ00300136

8.

Dokumenty

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2014 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2011
Rozpočet na rok 2012
Rozpočet na rok 2013
Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2017

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici v sídle Obecního úřadu Hrabyně

  •  Žádost o vydání povolení ke kácení stromů
  • Registrace k místnímu poplatku za komunální odpad 
  • Žádost o osvobození od místního poplatku za komunální odpad 
  • Registrace k místnímu poplatku ze psů 
  • Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací na Portálu veřejné správy 

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Hrabyně vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření. zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí XXXXX poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2014