#
#
#
#

Navigace

Obsah

INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE POPLATKU

POPLATEK ZA ODPADY PRO ROK 2018

Vážení občané, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018 a poplatek za psa bude vybírán od měsíce ÚNORA 2018 v úředních dnech pondělí 8 - 12 a 13 - 17, středa 8 - 12 a 13 - 17. 

Od ÚNORA 2018 si rovněž budete moci vyzvednout známky na svozové nádoby.

Svoz komunálního odpadu v roce 2018 bude opět probíhat vždy v pondělí každý sudý týden. Druhý svoz komunálního odpadu proběhne 22. ledna 2018. Svozový kalendář je zveřejněn na webových stránkách v sekci SVOZOVÝ KALENDÁŘ .

Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017  se stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatníkem poplatku je každá fyzická osoba, která má na území obce Hrabyně trvalý pobyt, i když se v místě trvalého pobytu fyzicky nezdržuje.

Výše poplatku:

564 Kč na osobu a kalendářní rok

Splatnost poplatku:

jednorázově nejpozději do 31.7. běžného kalendářního roku

Způsob úhrady:

bankovním převodem

 

složenkou

 

na pokladně Obecního úřadu

   

Pro platbu bankovním převodem:

Číslo bankovního účtu:

5228821/0100

Je nutné uvést variabilní symbol, který získáte prostřednictvím e-mailu hrabyne@hrabyne.cz

 

Pro platbu složenkou:

poštovní poukázku A lze vyzvednout na kterékoliv poště

Číslo bankovního účtu:

5228821/0100

Je nutné uvést variabilní symbol, který získáte prostřednictvím e-mailu hrabyne@hrabyne.cz

 

Platba v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Hrabyni výhradně v tyto dny:

pondělí

8.00 - 12.00     13.00 – 17.00

středa

8.00 - 12.00     13.00 – 17.00

   

Na Obecním úřadě v Hrabyni lze rovněž v úředních dnech  vyzvednout platné známky na svozové nádoby na rok 2018. Od 5. března 2018 budou vyváženy pouze nádoby označené platnou známkou na rok 2018.

Ohlašovací povinnost, osvobození a úlevy do třiceti dnů ode dne změny na OÚ Hrabyně.

POZOR ZMĚNA: Pronájem svozových nádob na komunální odpad bude občany nově hrazen přímo pronajímateli firmě Marius Pedersen a.s. na základě vystavené faktury zaslané na adresu trvalého pobytu nájemce.

POPLATEK ZE PSŮ PRO ROK 2018

Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2015  se stanoví poplatek ze psů. Poplatek ze psů platí držitel psa staršího tří měsíců. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Hrabyně.

Výše poplatku:

200 Kč za prvního psa

200 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Splatnost poplatku:

jednorázově nejpozději do 30.9. běžného kalendářního roku

Způsob úhrady:

bankovním převodem; složenkou; na pokladně OÚ

   

Pro platbu bankovním převodem:

Číslo bankovního účtu:

5228821/0100

Je nutné uvést variabilní symbol, který získáte prostřednictvím e-mailu hrabyne@hrabyne.cz

 

Pro platbu složenkou:

poštovní poukázku A lze vyzvednout na kterékoliv poště

Číslo bankovního účtu:

5228821/0100

Je nutné uvést variabilní symbol, který získáte prostřednictvím e-mailu hrabyne@hrabyne.cz

 

Platba v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Hrabyni výhradně v tyto dny:

pondělí

8.00 - 12.00     13.00 – 17.00

středa

8.00 - 12.00     13.00 – 17.00

   

Na Obecním úřadě v Hrabyni lze rovněž v úředních dnech  zakoupit známku pro psa v hodnotě 60,- Kč.

Ohlašovací povinnost, osvobození a úlevy do třiceti dnů ode dne změny na OÚ Hrabyně.

Další informace podá Obecní úřad v Hrabyni prostřednictvím e-mailu hrabyne@hrabyne.cz nebo telefonicky 553 775 127.