#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Pečovatelská služba Hrabyně

příspěvková organizace, je terénní služba poskytována na základě zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 40.

Pečovatelská služba Hrabyně umožňuje těžce tělesně postiženým uživatelům služeb žít v jejich bezbariérových bytech tak, jak jim to vyhovuje a jak si přejí, bez ohledu na těžké zdravotní postižení. Umožnění plnohodnotného života spočívá v potřebném a požadovaném zajištění všech základních životních potřeb, týkajících se péče o vlastní osobu a těch potřeb, které si z hlediska svého zdravotního postižení nemohou zajistit vlastními silami (péče o domácnost apod.). Pečovatelská služba Hrabyně provozuje svou činnost denně od 6.00 - 22.00 hodin, včetně nepracovních dnů a svátků.

Máte-li zájem o bližší informace o službách, které potřebujete Vy anebo Vaši blízcí v Rehabilitačním centru, o cenách za jednotlivé služby a cokoli dalšího, týkající se pečovatelské služby, kontaktuje se prosím, s námi na adrese a my Vám rádi odpovíme.

Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace

ředitelka Mgr. Michaela Redrová

sídlo: Hrabyně 201, 747 67  Hrabyně 3

office: Hrabyně 207, 747 67 Hrabyně 3

telefonní spojení: 727 977 205 (ředitelka PS),  607 516 220 (sociální pracovnice)

e-mail: pshrabyne@seznam.cz, ps@hrabyne.cz

 

Těšíme se na Váš zájem.

 

Veřejný závazek Pečovatelské služby Hrabyně

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020 Pečovatelská služba Hrabyně

Výroční zpráva za rok 2017 o informacích dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2017

Program na podporu poskytování sociálních služeb