#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Mimořádná opatření platná k 27. 7. 2020

Typ: ostatní
COVID-19

Na území celé České republiky pro zdravotnická zařízení lůžkové péče a vybraná zařízení sociálních služeb platí následující pravidla
(celé znění mimořádného opatření)

 • návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho pacienta ve stejný čas,
 • každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění covid-19, např. formou dotazníku,
 • pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u pacienta,
 • pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel,
 • pravidelně je prováděna dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem,
 • všechny osoby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb, v zařízeních sociálních služeb (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem) povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest;
  • s výjimkou:
   • pacientů a uživatelů sociálních služeb,
   • dětí do dvou let věku,
   • osob s poruchou intelektu,
   • kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti,
   • zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
   • zaměstnanců a osob v obdobném postavení, nacházejí-li se na pracovišti ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru od jiné osoby,
   • dalších případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař.

 

Na území celé České republiky, s účinností od 25. 7. 2020 od 0:00 hodin (celé znění mimořádného opatření)

 • Povinnost nošení roušek platí pro:
  • hromadné akce ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100 osob v daný čas

 

Na území celé České republiky, s účinností od 27. 7. 2020 od 0:00 hodin
(celé znění mimořádného opatření)

 • Maximální počet účastníků na hromadných akcích ve vnitřních prostorách je stanoven na 500 osob v daný čas v jednom sektoru. Maximální povolený počet sektorů je 5.
 • Maximální počet účastníků ve stejný čas na hromadných venkovních akcích je stanoven na 1000 osob

 

Území obcí Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm,  Frýdek – Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Třinec, Vítkov a všechny obce, pro které vykonávají rozšířenou působnost s účinností od 24. 7. 2020 od 6 hodin

Povinnost nošení roušek platí pro:

 • všechny vnitřní prostory mimo bydliště,
 • uvnitř motorových vozidel, např. veřejná doprava, taxi apod. (neplatí pro členy jedné domácnosti).

Povinnost pro přeshraniční pracovníky:

 • předložení lékařského potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a to 1x za 14 dní (test nesmí být starší než 4 dny).

Další opatření:

 • Povoluje se konání hromadných akcí do maximálního počtu 100 účastníků (v maximálně 5 sektorech po 100 účastnících), a to venku i uvnitř.
 • Uzavření provozoven stravovacích služeb mezi 00:00 – 8:00 hodin.
 • Návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízení a klientů sociálních služeb za podmínky, že má návštěvník respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilu a současně dodržuje odstup 2 metry od pacientů a personálu.
 • Vstupní filtr pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zařízení.
 • Testování nových pacientů při příjmu ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a sociálních zařízeních v pobytové formě pomocí RT-PCR/Rapid testů.
 • Omezení příjmu osob do zařízení sociálních služeb v pobytové formě (s výjimkou osob, které mají lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2, který není starší než 4 dny).
 • Omezení setkávání zaměstnanců výrobních podniků v rámci různých směn.
 • Na přírodních a umělých koupalištích se ve stejný čas povoluje nejvýše 100 osob a zároveň nejvýše jeden návštěvník na 10 m² prostorů přístupných návštěvníkům.

Celé znění mimořádného opatření

Ostatní aktuálně platná mimořádná opatření k 27. červenci 2020

 


Vytvořeno: 27. 7. 2020
Poslední aktualizace: 27. 7. 2020 08:54
Autor: Správce Webu